Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

ÁSZF

ASZF

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) minta

 

Az Általános Szolgáltatási Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák Audiorex Kft.(székhely: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15, adószám: 25151529-2-41), mint szolgáltató (“Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket. Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

 

1.  Szolgáltató adatai:

 

A szolgáltató neve: Audiorex Kft.

A szolgáltató székhelye: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@audiorex.hu

Telefonszámai: +36 1 798 9999

Cégjegyzékszáma: 01-09-202818

Adószáma: 25151529-2-41

Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve (cégbíróság): Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

A szerződés nyelve: magyar

 

 

 

 

 

 

A tárhely-szolgáltató adataii:Ufo-Tech Kft. 8000 Székesfehérvár, Adonyi út.96

Adósz:13622019-2-07

 

2. Alapvető rendelkezések

2.1.  A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat​    értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

 

2.2.  Az ÁSZF hatályos 2022 Január 20-tól.

 

2.3.  A webshop, mint szerzői jogi mű szerzői jogi védett, másolása vagy más célú felhasználása tilos.

 

3. Adatkezelési szabályok

3.1.  A webshopra vonatkozó Adatvédelmi Szabályok, az alábbi linken elérhetőek az Adatkezelési Szabályzatunkban.

https://audiorex.hu/wp-content/uploads/2014/Adatvedelmi_szab%C3%A1lyzat_Audiorex.hu_GDPR_.pdf

 

4. Megvásárolható termékek, szolgáltatások köre

 

4.1.  A termékek nemcsak online, hanem személyesen is megvásárolhatóak telephelyünkön (1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15.). A termékek árai nem tartalmazzák az Áfát. Illetve nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, illetve bizonyos esetekben a csomagolási díjat sem.

 

 

 

 

4.2.  A webshopban Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jeleníttet meg. A termékek adatlapján megjelenített képek eltérhetnek a valóságostól, bizonyos esetekben illusztrációként szerepelnek.

4.3. Amennyiben akciós ár kerül bevezetésre, Szolgáltató teljeskörűen tájékoztatja Felhasználókat az akció időtartamáról.

5. Rendelés menete

5.1.  A webshopban a kosár gombra kattintva ki kell tölteni az adatokat, amelyek a továbbításra kerülnek a szolgáltató felé. A megrendelés nyomtatvány emailen kerül elküldésre. A szolgálgató automatikusan küldi a megrendelés visszaigazolását email-ben.

5.2. Fizetési feltételek: A megrendelés után kiküldött előszámla átutalása, illetve fizetés személyes átvétel alkalmával. Szállítási mód: csomagküldő szolgálat vagy személyes átvétel telephelyünkön.

5.3.  A szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe vevő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül az igénybe vevőhöz nem érkezik meg, az igénybe vevő mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól. megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az igénybe vevőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

6. A megrendelések feldolgozása és teljesítés

6.1. Vevőszolgálatunk az email kézhezvétele utáni munkanapon néhány órán belül felveszi Önnel a kapcsolatot, a szállítás és a fizetés részletezésével kapcsolatosan.

6.2. Általános teljesítési határidő, a visszaigazolástól és előre fizetéstől számított legkésőbb 40 munkanapon belül.

Ha Szolgáltató és Felhasználó a teljesítés időpontjában nem állapodtak meg, Szolgáltató Felhasználó felszólításában meghatározott időpontban vagy időn belül, felszólítás hiányában legkésőbb a megrendelésnek Szolgáltatóhoz való megérkezésétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.

 

 

 

 

6.3.  Ha Szolgáltató a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott termék nem áll rendelkezésére, köteles erről Felhasználót haladéktalanul tájékoztatni, valamint Felhasználó által fizetett összeget haladéktalanul,

de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése Szolgáltatót nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.

7. Elállás joga

7.1.  A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20 – 29. paragrafusok szabályozása értelmében Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket.

7.2. Az elállási jog kizárólag akkor érvényesíthető használat után, ha a terméket csak kipróbálásra használták. Tartós használat, elhasználódás esetén az értékcsökkenésért felel a fogyasztó. a vállalkozás nem köteles a teljes árat megtéríteni. Fogyasztó köteles az elállást 14 napon belül írásban közölni a szolgáltatóval. A fogyasztó köteles a visszaszállítást 14 napon belül megindítani valamint azt finanszírozni.

7.3.   Vállalkozás köteles elállás esetén, visszaszolgáltatás után a vételárat visszatéríteni oly módon, ahogy az eredeti kiegyenlítés történt.

         

8. Garancia, jótállás

8.1. Termékeinkre 36 hónap garanciát vállalunk. Meghibásodás esetén a garancia és a jótállés a szervizünkben (Audiorex Kft. 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 15) érvényesíthető. Kérjük, telefonon vagy emailben jelentkezzen be előzetesen. Lásd még: 151/2003. Korm. rendelet. A PTK-féle jótállás, kellékszavatosság, termékszavatosság szabályai.

9. Panaszkezelés

9.1.  A webshop köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről - ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás vagy a vállalkozás

 

 

ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról.

 

10. Vegyes rendelkezések

10.01.  Szolgáltató és Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Fővárosi Bíróság illetékességét.

 

Budapest, 2022.01 hó 01nap